ΓΥΘΕΙΟ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) Γυθείου, εξέδωσε ο Λιμενάρχης Γυθείου, Πλωτάρχης Ευάγγελος Τσαλής.

Ο Λιμενάρχης Γυθείου προσκαλεί,

όσους προσοντούχους εμπίπτουν σε αναφερόμενες ειδικότητες του πίνακα που παρατίθεται και ενδιαφέρονται να στελεχώσουν το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) Γυθείου, να καταθέσουν στο Γραφείο Επιθεώρησης Πλοίων που στεγάζεται στο Λιμεναρχείο Γυθείου, σχετική αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά,

 • Job description

Έργο των μελών του κλιμακίου, ανάλογα με τα προσόντα τους, είναι η κατά είδος διενέργεια επιθεωρήσεων ή ελέγχων στα πλοία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα Τ.Κ.Ε.Π. Γυθείου, κατ΄ εντολή του προϊστάμενου Τ.Κ.Ε.Π. Γυθείου σύμφωνα με την αριθ.: 2070.0/43190/2020 (ΦΕΚ 3084 Β΄/24-07-2020) Υπουργική Απόφαση.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή των μελών Τ.Κ.Ε.Π. γίνεται κατά τη σύνταξη της απόφασης λαμβάνοντας υπόψη εκτός από τα προσόντα τους και τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν άμεσα τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες ελέγχου πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας της υπηρεσίας μας.

Κάθε μέλος του Τ.Κ.Ε.Π. υποχρεωτικά με τον αρχικό ορισμό του πρέπει να εκπαιδευτεί επαρκώς επί του αντικειμένου των επιθεωρήσεων που θα εκτελεί και γενικότερα επί των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Τ.Κ.Ε.Π.

Η αποζημίωση των επιθεωρητών καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κείμενες διατάξεις περί «Καθορισμού Αποζημιώσεων και εξόδων μετακίνησης στα μέλη των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων».

Πίνακας απαιτούμενων ειδικοτήτων, (σύμφωνα με το άρθρο 6 της αριθ.: 2070.0/43190/2020 (ΦΕΚ 3084 Β΄/24- 07-2020) Υπουργικής Απόφασης)

 • Πτυχιούχοι ή Διπλωματούχοι Ναυπηγοί Μηχανικοί
 • Μηχανικοί Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξεως Εμπορικού ναυτικού.
 • Πτυχιούχοι ή Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • Πτυχιούχοι ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • Πτυχιούχοι ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι
 • Χημικοί Μηχανικοί
 • Πλοίαρχοι Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξεως Εμπορικού ναυτικού.
 • Πτυχιούχοι ή Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί
 • Ραδιοτηλεγραφητής Εμπορικού ναυτικού.
 • Ραδιοηλεκτρονικοί Εμπορικού Nαυτικού
 • Πτυχιούχοι Χημικοί
 • Πτυχιούχοι Ιατροί

Επισημαίνεται ότι οι επιθεωρητές Τ.Κ.Ε.Π. δεν θα πρέπει να ασχολούνται ή να αναλαμβάνουν εργασίες – επιθεωρήσεις για λογαριασμό μη κυβερνητικών οργανισμών (Νηογνωμόνων).

Επιπροσθέτως δεν επιτρέπεται στα οριζόμενα μέλη Τ.Κ.Ε.Π. η επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα των ιδίων, των μελών της οικογένειάς τους και των συγγενών τους μέχρι και 2ου βαθμού να σχετίζονται με την κατηγορία στην οποία εκτελούν ελέγχους/επιθεωρήσεις.

 • Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, τα υποψήφια μέλη Τ.Κ.Ε.Π. θα υποβάλλουν στη Λιμενική Αρχή Γυθείου υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Α) Πλήρη προσωπικά στοιχεία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λπ.

Β) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας,

Γ) Βιογραφικό σημείωμα,

Δ) Αντίγραφα των κατεχόμενων πτυχίων, διπλωμάτων κ.λπ. ,

Ε) Βεβαιώσεις ισοτιμίας κατεχόμενων τίτλων, προϋπηρεσίας, εμπειρίας, πρόσθετης εκπαίδευσης που τυχόν έχουν λάβει, εγγραφής σε επαγγελματικά μητρώα κ.λπ.

 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 4η Ιουλίου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο Επιθεώρησης Πλοίων του Λιμεναρχείου Γυθείου.

 • Γραφείο Επιθεώρησης Πλοίων
 • Πληροφορίες: Υπχος Λ.Σ. Δεμέστιχας Καν.
 • Διεύθυνση: Πρωθυπουργού Τζ. Τζανετάκη, Γύθειο
 • ΤΚ: 232 00
 • Τηλέφωνο: 2733022262 – email: githeio@hcg.gr

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις