ΣΠΑΡΤΗ. Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων), στις 13-06-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Περί διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Ταφών – Εκταφών στα Α’ & Β’ Κοιμητήρια Σπάρτης κ.ά. 2023-2024», έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. Ε6/3/2023 μελέτης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης

2) Αποδοχή παραχώρησης τμήματος ακινήτου σε κοινή χρήση στην κοινότητα Καλλονής

3) Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης

4) Έγκριση λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Μάιο έτους 2023

5) Περί διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων”, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 3/2023 Μελέτης του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και καθορισμού των όρων διακήρυξης

6) Περί εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γοράνων

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις