ΑΜΑΛΙΑΔΑ. Ο Δήμος Ήλιδας που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας ανακοίνωσε νέες προσλήψεις, για την κάλυψη πέντε θέσεων εργασίας.

Οι προσλήψεις αφορούν συνολικά πέντε άτομα στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου και συγκεκριμένα τέσσερα άτομα κλάδου / ειδικότητας ΥΕ προσωπικού καθαριότητας / συνοδοί απορριμματοφόρου και ενός ατόμου κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων (εναερίτη), με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, με τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα διάρκειας δύο μηνών.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων / συνοδών απορριμματοφόρου και ηλεκτρολόγων.

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Ήλιδας

 1. ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων / συνοδών απορριμματοφόρου (4 θέσεις)
 2. ΔΕ Ηλεκτρολόγων (εναερίτη) (1 θέση)

Τα γενικά προσόντα πρόσληψης

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Τα δικαιολογητικά

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Βασικό τίτλο σπουδών (όπου απαιτείται)
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμουςυπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.
 6. Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Γραμματείας - Πρωτόκολλο του Δήμου Ήλιδας, Ταχ. Διεύθυνση: Αντ. Πετραλιά 36, ΤΚ 27200 Αμαλιάδα, είτε με φυσική παρουσία αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον ή εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά στο email: info@1254.syzefxis.gov.gr.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις