ΣΠΑΡΤΗ. Με επίδειξη rapid test – και μάλιστα της προηγούμενης ημέρας- θα μπορούν οι δραστηριοποιούμενοι στη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Σπάρτης οι οποίοι προέρχονται από περιοχές επιπέδου αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου επιδημιολογικής επιβάρυνσης, να διαθέσουν τα προϊόντα τους στις Λαϊκές της Τετάρτης (3/3) και του Σαββάτου (6/3).

Έτσι, για τη Λαϊκή της Τετάρτης, οι παραγωγοί που προέρχονται από επιβαρυμένες επιδημιολογικά περιοχές θα πρέπει να επιδεικνύουν αρνητικό rapid test, πραγματοποιηθέν στις 2/3.

Αντίστοιχα, για τη Λαϊκή του Σαββάτου, θα πρέπει να διαθέτουν αρνητικό rapid test, πραγματοποιηθέν στις 5/3.

Όπως ενημέρωσε ο Δήμος Σπάρτης, «…Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί από τα ελεγκτικά όργανα η μη τήρηση των ανωτέρω, οι εν λόγω παραγωγοί θα απομακρύνονται και δεν θα έχουν δικαίωμα να δραστηριοποιηθούν στην Λαϊκή Αγορά».