Γράφει ο Ηλίας Παναγιωτακάκος

Προς ∆ημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης - Αρχείο Βρεττάκου: Δεν ζητάμε δα και την επιστροφή των Ελγινείων Μαρμάρων…

Ίσως όμως το Παράτημα να είναι ο δικός μας Παρθενώνας!

Νικηφόρος Βρεττάκος σημαίνει πολιτισμός.

Την πολιτιστική ανάδειξη και αναβάθμιση ενός τόπου την καθορίζουν τα ιστορικά μνημεία, τόποι μαχών – θυσιών, οι ήρωες, αλλά και προσωπικότητες που το αποτύπωμα και η ακτινοβολία τους , ξεπέρασε της χώρας και κατέκτησαν το τίτλο του Οικουμενικού. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο τετράκις προταθείς για βραβείο Νόμπελ, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, πολυβραβευμένος ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος που γεννήθηκε το 1912 στις Κροκεές της Λακωνίας;

Δεν κρίνουμε την απόφαση για την λειτουργία του Αρχείου στην Πρωτεύουσα της Σπάρτης και μάλιστα στη ∆ημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη ως ΝΠΔΔ, φορέα του Υπουργείου Παιδείας που διαθέτει υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό.

Αυτό όμως δεν στερεί την δυνατότητα ύπαρξης και λειτουργίας Παραρτήματος στην «μικρή μας πόλη», όπως αποκαλούσε τις Κροκεές ο Νικηφόρος Βρεττάκος, στην Κωμόπολη των 45, που ο ίδιος έγραψε για τον μαρτυρική τους εκτέλεση τον Μάρτη του 1944 από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής στην «Κοκκινόλουτσα»:

«Έβγαινε πάντοτε μέσ’ απ τα κόκκαλα των Ελλήνων η λευτεριά. Και τότε που πέσαμε είχεν ανάγκη να της δώσουμε και τα κόκκαλα τα δικά μας, εμείς των Κροκεών τα παιδιά».

Η λειτουργία Παραρτήματος του Αρχείου Νικ. Βρεττάκου συνέβη στο «Έτος Νικηφόρου Βρεττάκου» το 2012 σε επετειακή εκδήλωση και με τον πιο επίσημο τρόπο, στο Πνευματικό Κέντρο Κροκεών παρουσία της εκκλησίας, όλων των θεσμικών εκπροσώπων της ∆ημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης – Αρχείου Βρεττάκου και του γιού του ποιητή Κώστα Βρεττάκου.

Προς απογοήτευση όλων μας και για άγνωστο λόγο η ∆ημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη –Αρχείο Βρεττάκου απέσυρε το αρχειακό υλικό, τα λαμπρά εγκαίνια και οι φλογερές ομιλίες και υποσχέσεις κατέληξαν σε τραγωδία. Μια πράξη που θεωρήθηκε τουλάχιστον απρεπής.

Παρόλα αυτά ως Δήμος Ευρώτα επανήλθαμε και καταθέσαμε προτάσεις και αποδεχθήκαμε τους όρους που έθεσε η ∆ημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη – Αρχείο Βρεττάκου για τη λειτουργία Παρατήματος. Αυτά αποτυπώθηκαν σε προγραμματική σύμβαση που ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Ευρώτα (Αριθμ. Απόφασης: 247/ 7-8-2013…… ΑΔΑ: 7Λ97ΩΡΛ-ΤΥΨ).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δώδεκα (12) έτη και βρίσκεται σε ισχύ, με λήξη τον Αύγουστο του 2025.

Από το 2013 ο Δήμος Ευρώτα ανάλαβε όλες τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από την Προγραμματική Σύμβαση (ακόμα και πακέτα φωτοτυπικού χαρτιού).

Χωρίς να αποφεύγω τα όποια λάθη ή ολιγωρίες ως εκ της θεσμικής μου ιδιότητας, τότε, επιχείρησα με τις όποιες δυνάμεις και συμπαραστάσεις να πείσουμε επί τέλους να υλοποιηθεί το αδικαίωτο αίτημα της ίδρυσης και λειτουργία Παραρτήματος Αρχείου Βρεττάκου στις καθορισμένες αίθουσες του Πνευματικού Κέντρου Κροκεών. Το αίτημα παραμένει επίκαιρο και απαιτούνται πιο συντονισμένες και δυναμικές ενέργειες του Δήμου, της Τ.Κ και των Συλλόγων του χωριού, καθώς και ενεργοποίηση της τοπικής Κοινωνίας.

Σημαντικό έργο έχουν οι Βουλευτές του Νομού , η Π.Ε Λακωνίας και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λακωνίας. Είναι απόλυτα γνωστά τα πλεονεκτήματα της ίδρυσης και λειτουργία Παραρτήματος Αρχείου Βρεττάκου τόσο για τις Κροκεές, όσο και για τον Δήμο Ευρώτα και το συγκριτικό πλεονέκτημα του ποιητή και Ακαδημαϊκού Νικηφόρου Βρεττάκου.

Περιγράφονται στα άρθρα 4 και 6 της Προγραμματικής Σύμβασης 12ετούς διάρκειας (Λειτουργία Παραρτήματος):

α) Το Παράρτημα του Αρχείου Νικηφόρου Βρεττάκου θα στεγαστεί σε χώρο [δύο συνεχόμενες αίθουσες αριστερά του εισερχομένου στον όροφο] του 1ου ορόφου του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου Κροκεών «Νικηφόρος Βρεττάκος» και θα λειτουργεί με κοινή ευθύνη των συμβαλλόμενων φορέων.

β) Η ευθύνη της λειτουργίας της αίθουσας ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με την παρούσα σύμβαση και αποτελείται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των δύο συμβαλλόμενων φορέων και ένα μέλος της οικογένειας Νικηφόρου Βρεττάκου, με τους αναπληρωματικούς τους.

γ) Στην αρμοδιότητα της επιτροπής υπάγονται όλα τα θέματα που αφορούν στην λειτουργία του Παραρτήματος όπως είναι:.

 • Ο εξοπλισμός του χώρου (έπιπλα, υπολογιστές, είδη φύλαξης αρχειακού υλικού).
 • Η τήρηση βιβλίων εισαγωγής [ή παραλαβής από το Αρχείο Νικηφόρου Βρεττάκου] του υλικού.
 • Η παρακολούθηση του εμπλουτισμού των συλλογών του Παραρτήματος (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, έγγραφα, αλληλογραφία, οπτικοακουστικό και ηλεκτρονικό και ψηφιακό υλικό, φωτογραφικό υλικό, αφίσες και πίνακες ζωγραφικής).
 • Ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων εκδηλώσεων.
 • Ο προγραμματισμός των επισκέψεων σχολείων και άλλων ομάδων στο παράρτημα και στην Πλούμιτσα.
 • Η συνεργασία με άλλους φορείς
 • Ο προσδιορισμός των δαπανών λειτουργίας της αίθουσας (καθαριότητα - φωτισμός - κλιματισμός (θέρμανση-ψύξη) συντήρηση χώρου και εξοπλισμού, προσθήκη εξοπλισμού)

Άρθρο 6° (∆ικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων)

α) Η ∆ημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης υποχρεούται να φροντίζει για,

 • την παραχώρηση προσωπικών αντικειμένων του ποιητή [γραφείο, καρέκλα, τσάντα, κ.λπ]
 • τον εμπλουτισμό των συλλογών του παραρτήματος,
 • την καταγραφή του υλικού,
 • τον σχεδιασμό και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

β) Ο ∆ήμος Ευρώτα υποχρεούται να φροντίζει για,

 • τον εξοπλισμό του παραρτήματος με έπιπλα και είδη εξοπλισμού,
 • τον ορισμό υπευθύνου για τη λειτουργία του παραρτήματος,
 • την καθαριότητα του χώρου,
 • τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού,
 • τη φύλαξη του χώρου,
 • την καταβολή των δαπανών λειτουργίας της αίθουσας.

Ο Πολιτισμός δεν είναι μόνο αξία ανεκτίμητη είναι σεβασμός στους δημιουργούς του και ο Νικηφόρος Βρεττάκος ως άνθρωπος των γραμμάτων κατέχει δεσπόζουσα θέση. Μια θεσμικά συγκροτημένη κοινωνία μπορεί να διεκδικήσει και να κερδίσει το αδικαίωτο ως σήμερα αίτημα λειτουργίας Παραρτήματος Αρχείου Βρεττάκου στις Κροκεές Δήμου Ευρώτα με κατανοητά τα οφέλη. Δεν πρέπει να φτάσουμε μετά από πολλά χρόνια κάποιοι νέοι να πιστεύουν ότι ο Νικηφόρος Βρεττάκος υπήρξε δρομέας δρόμων αντοχής!! (Άλλωστε δεν είναι λίγα τα φαινόμενα που παρατηρούμε στις Εθνικές Επετείους).

Δεν θα ήταν άδικο;

Υ.Γ.: Όπως αποδεικνύουν οι φωτογραφίες δεν ήταν μια εικονική πραγματικότητα....

Υ.Γ. 2: Τότε η αντιπολίτευση είχε ρόλο και λόγο και στις επίσημες εκδηλώσεις του Δήμου.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις