ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Πελοπόννησος

Εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Σπάρτης για το 6ο Δημοτικό Σχολείο

Αίσθημα βεβαιότητας κι εμπιστοσύνης εκ μέρους της Επιτροπής των κατοίκων Νέου Κόσμου – Ψυχικού για την υλοποίηση του έργου ανέγερσης του 6ου Δημοτικού Σχολείου – 7ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης
30 Ιουνίου 2021 09:41
Πελοπόννησος

Επιτροπή κατοίκων: Εδώ και τώρα, Προγραμματική Σύμβαση και Μελέτη για το 6ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης

Καθυστερούν επικίνδυνα η Προγραμματική Σύμβαση και η Μελέτη για την ανέγερση του 6ου Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης, προειδοποιεί η Επιτροπή των κατοίκων Νέου κόσμου - Ψυχικού
26 Μαϊος 2021 13:50