ΚΛΕΙΓΕΝΗΣ

Πελοπόννησος

Ανάπλαση Παλαιολόγου: Μετα-βολή !!!

Δυστυχώς η Σπάρτη δεν αλλάζει με τη θέληση όλων μας. Υπάρχουν αλλαγές προς το καλύτερο αλλά και αλλαγές προς το χειρότερο. Κι αυτό το τελευταίο είναι ένα έργο που το…
22 Ιουλίου 2021 09:06