ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Πελοπόννησος

Κορινθιακός και Πατραϊκός στις επικίνδυνες περιοχές για σεισμό

Πατραϊκός, Κορινθιακός, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα εμφανίζουν αυξημένο σεισμικό κίνδυνο - Να εφαρμοστούν άμεσα οι νέες τεχνολογίες, όπως τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τονίζει ο καθηγητής Βασίλης Καραστάθης
29 Σεπτεμβρίου 2021 10:25