ΜΑΙΝΑΛΟ

Πελοπόννησος

«Βγήκεν ο ήλιος κόκκινος…»

Απ’ τ’ αψηλά διάσελα του Μαίναλου Αρκαδίας, όπου στον ουρανό ανάμεσα, οι αετοί φωλιάζουν
13 Αυγούστου 2021 14:30