ΠΥΛΟΣ

Πελοπόννησος

Η προϊστάμενη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας στον Δήμαρχο Πύλου

Απόψεις αντάλλαξαν δήμαρχος Πύλου και Διευθύντρια Πρωτοβάθμις Εκπ/σης Μεσσηνίας  για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τις συνθήκες εκπαίδευσης των μαθητών και της προσαρμογής των σχολικών μονάδων, στις απαιτήσεις της πανδημίας.
04 Μαρτίου 2021 13:26
Πελοπόννησος

Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος ευπρεπίζει τη Μαρίνα της Πύλου 

Παναγιώτης Καρβέλας: «Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να προσφέρουμε στους επισκέπτες της Πύλου, αλλά κυρίως στους κατοίκους της, ένα περιβάλλον καθαρό και κόσμιο, για περίπατο και άθληση»
16 Φεβρουαρίου 2021 11:32