ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ

Πελοπόννησος

Ιγνάτιος, Επίσκοπος Ουγγροβλαχίας

Ιγνάτιος ο Ουγγροβλαχίας (1766-1828): Λόγιος Ιεράρχης, από τους σημαντικότερους των τελευταίων χρόνων της Τουρκοκρατίας
09 Αυγούστου 2021 08:55
Πελοπόννησος

Ο Παπα-Καλομοίρη

«Παναγιά μου, ἄν ἐλευθερωθεῖ ἡ πατρίς  θά σέ χρυσώσω, εἰδάλλως καί νικηθῶμεν, σπαλάχτρια θά βάλω στήν πόρτα σου»
09 Ιουλίου 2021 20:31
Πελοπόννησος

Στον Γέρο Του Μωριά

«…έβαλε την υπογραφή Του ο Θεός και δε τηνε παίρνει πίσω»
26 Μαρτίου 2021 10:17
Πελοπόννησος

ΜΑΝΗ

22 Μαρτίου 2021 09:50