ΦΥΣΗ

Πελοπόννησος

Οκτώ είναι οι Περιοχές Natura 2000 στη Λακωνία – Γνωρίζεις που βρίσκονται!

Το δίκτυο Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα αποτελείται από 446 περιοχές, όπου προστατεύονται 299 είδη ζώων και φυτών, 147 είδη πουλιών,…
21 Μαϊος 2022 18:05